نویسنده = ���������� ��������
اثر روش کلوآک برد و 24 ساعته بر تولید ژله رویال و تاثیر آن بر اقتصاد زنبورستان

دوره 29، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 115-126

محسن علمی؛ وحید دانش؛ غلامحسین طهماسبی؛ نعمت اله اسدی؛ رضا علیمحمدلو