نویسنده = ������������ ���������� ��������
بررسی اثرات بایوپلوس 2 ب و بایومس روی فلور روده ، متابولیت ها و پارامترهای خونی گوساله های شیرخوار

دوره 24، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-9

محرم عینالی هریس؛ غلامعلی مقدم؛ اکبر تقی زاده؛ فاطمه سلطانپور؛ ندا مقدم