نویسنده = ��������������������� ��������
بررسی فراوانی آلودگی به4 سرووار شایع لپتوسپیرا در دامداری‌های سنتی شهرستان طارم

دوره 29، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 125-136

علی حسن‌پور؛ سید اصغر زاهد؛ امیر گنج‌خانلو