نویسنده = ���������� ������
تأثیر ترکیب جیره بر بیان ژن برخی آنزیم‌های کبدی دخیل در متابولیسم در بره‌های پرواری

دوره 24، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 165-175

الهه یزدانخواه؛ علی حسیینخانی؛ حسین دقیق کیا؛ سید علیرضا وکیلی؛ حسن صدری