نویسنده = تقی قورچی
بررسی تاثیر اسانس‌های گیاهی سیر و میخک بر تجزیه‌پذیری ماده‌خشک و جمعیت میکروبی شکمبه گوسفند

دوره 28، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 81-96

تقی قورچی؛ فرزاد قنبری؛ مرتضی خمیری؛ مریم ابراهیمی


اثرات جایگزینی جو با انواع ذرت فرآوری‌شده بر عملکرد، تخمیر شکمبه‌ای و سودآوری در بره‌های نر افشار

دوره 28، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 159-180

فاطمه کاظمی؛ تقی قورچی؛ بهروز دستار؛ فرشید اشراقی