موضوعات = مدیریت دامپروری
مطالعه الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گوساله‌های مبتلا به اسهال در گاوداری های تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1402

10.22034/as.2023.56083.1703

محمدرضا اسدی ناداری؛ عبدالغفار اونق؛ کتایون نفوذی


تحلیل عوامل موثر بر بازاررسانی گوسفند در شهرستان اهر: کاربرد رگرسیون پوآسن تعمیم‌یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

10.22034/as.2024.52854.1670

جبرئیل واحدی؛ اسماعیل پیش بهار؛ عبداله بابایی؛ آذین جهانبخش


تأثیر سطوح مختلف تفاله‌چغندرقند و یونجه خشک به تنهایی و توأمان به عنوان جاذب‌الرطوبت بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت سیلوشده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22034/as.2024.54028.1683

زینب عبداللهی؛ گلناز تأسلی؛ فرشید فتاح نیا؛ مهدی بهرامی یکدانگی


اثر کاهش طول دوره روشنایی در اواخر آبستنی بر تولید شیر و هورمون‌های مرتبط با آن در بزهای سیاه بومی

دوره 33، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 83-95

10.22034/as.2023.53604.1676

محسن باقری؛ مرتضی کرمی؛ نجمه اسلامیان فارسونی؛ گلناز تأسلی


بررسی اثرات شوک‌های قیمتی نهاده‌ها بر قیمت گوشت مرغ: رویکرد غیرخطی مارکوف-سویچینگ

دوره 25، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 79-94

اسماعیل پیشبهار؛ فرشته اسد الله پور؛ رویا فردوسی