نویسنده = �������������� ����������
فرآوری زیستی مغز میوه‌ی بلوط با باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم برای کاهش تانن آن

دوره 28، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 1-10

رقیه بهاءالدینی؛ مختار خواجوی؛ رضا نقی‌ها؛ سیامک پارسایی