درباره نشریه

مجوز انتشارنشریه علمی- پژوهشی "پژوهش­های علوم دامی" در خرداد ماه سال 1388 نهایی و به دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز ابلاغ شده است.

 تمامی مقالات این فصلنامه به صورت آزاد قابل استفاده هستند و استفاده از محتویات مقالات فقط با رعایت ضوابط Creative Commons  (CC BY NC  2.0) و ذکر منبع به این فصلنامه مجاز می‌باشد.

هزینه انتشار مقاله 1500000 ریال می باشد. 

فصلنامه در پایگاه‌های زیر نمایه شده است: