درباره نشریه

مجوز انتشارنشریه علمی- پژوهشی "پژوهش­های علوم دامی" در خرداد ماه سال 1388 نهایی و به دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز ابلاغ شده است.

 تمامی مقالات این فصلنامه به صورت آزاد قابل استفاده هستند و استفاده از محتویات مقالات فقط با رعایت ضوابط Creative Commons  (CC BY NC  2.0) و ذکر منبع به این فصلنامه مجاز می‌باشد.

هزینه انتتشار مقالاتی که از اول فرودین 1400 به مجله ارسال شده اند 2500000 یال می باشد که پس از پذیرش مقاله در یک مرحله از نویسنده دریافت می گردد.

فصلنامه در پایگاه‌های زیر نمایه شده است:

متن تفاهم نامه مجله پژوهش های علوم دامی با انجمن علوم دامی ایران:

متن تفاهم نامه مجله پژوهش های علوم دامی با CAB international