این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و ازآیین نامه اجرایی قانون پیشگیری ومقابله باتقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

  تمامی مقالات این فصلنامه به صورت آزاد قابل استفاده هستند و استفاده از محتویات مقالات فقط با رعایت ضوابط Creative Commons  (CC BY NC  2.0) و ذکر منبع به این فصلنامه مجاز می‌باشد.

دسترسی به مقالات مجله پژوهش های علوم دامی به صورت آزاد  (Open Access) است.

پذیرش درخواست مجله برای عضویت در انجمن علوم دامی  ایران در تاریخ 1400/5/9

نمایه مجله پژوهش های علوم دامی در پایگاه DOAJ .

 

امضای تفاهم نامه با CAB international  برای نمایه مجله پژوهش های علوم دامی

توجه: هر گونه پذیرش مقالات منسوب به این نشریه، صرفا زمانی معتبر و مستند می باشد که حداقل اطلاعات مربوط به عنوان و نویسندگان مقاله در بخش مقالات آماده انتشار (Articles in Press) درج شده باشد.

شماره جاری: دوره 33، شماره 4، اسفند 1402 

پویش ژنومی برای شناسایی تنوع تعداد کپی در اسب های کاسپین و ترکمن

صفحه 29-45

10.22034/as.2022.50663.1652

سمیه منوچهر؛ قدرت اله رحیمی میانجی؛ سید حسن حافظیان؛ محمد باقر زندی باغچه مریم


مطالعه صفات تولیدی، تولیدمثلی و کیفیت تخم در مرغ مرندی

صفحه 97-110

10.22034/as.2023.54126.1684

شعله قربانی؛ قربان الیاسی زرین‌قبایی؛ حسین تقی پور؛ سیدمهدی مرسلی


ابر واژگان