اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 182
تعداد پذیرش 107
تعداد عدم پذیرش 26

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 569
تعداد مشاهده مقاله 470278
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 546073
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 430 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 122 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 61 روز
درصد پذیرش 59 %