اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 631
تعداد پذیرش 156
تعداد عدم پذیرش 150

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 528
تعداد مشاهده مقاله 403032
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 513138
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان داوری 44 روز
متوسط زمان پذیرش 526 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 265 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 68 روز
درصد پذیرش 25 %