اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 42
تعداد پذیرش 12
تعداد عدم پذیرش 5

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 630
تعداد مشاهده مقاله 602085
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 632078
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 209 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 78 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 11 روز
درصد پذیرش 29 %