نویسنده = غلامحسین قاسمی
تاثیر جایگزینی بخشی از دانه غلات جیره با تفاله دانه انار سیلو شده بر مصرف خوراک و عملکرد تولیدی بزهای آمیخته خراسان جنوبی

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 93-104

غلامحسین قاسمی؛ محمد حسن فتحی نسری؛ سید جلال مدرسی؛ لادن رشیدی


ارزیابی کمی و ارتباط بین عناصر اصلی در آب شرب و شیر گاوداری‌های ارومیه

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 119-129

غلامحسین قاسمی؛ محمد حسن فتحی نسری؛ سید جلال مدرسی؛ لادن رشیدی