نویسنده = ������������������ ����������
بررسی مقایسه‌ای خصوصیات کمی و کیفی اسپرم قوچ های قزل-مرینوس و مرینوس مغانی در فصول تولید مثلی و غیرتولیدمثلی

دوره 24، شماره 3، آذر 1393، صفحه 31-41

فاطمه سلطانپور؛ غلامعلی مقدم؛ حسین دقیق کیا؛ سید عباس رافت


بررسی اثرات بایوپلوس 2 ب و بایومس روی فلور روده ، متابولیت ها و پارامترهای خونی گوساله های شیرخوار

دوره 24، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-9

محرم عینالی هریس؛ غلامعلی مقدم؛ اکبر تقی زاده؛ فاطمه سلطانپور؛ ندا مقدم