نویسنده = �������������������� ������
ارزش غذایی پودر ضایعات کشتارگاهی طیور در تغذیه جوجه‌های گوشتی

دوره 24، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 11-22

آرش حسن زاده سیدی؛ حسین جانمحمدی؛ علی حسیینخانی؛ مهدی جسوری


تأثیر ترکیب جیره بر بیان ژن برخی آنزیم‌های کبدی دخیل در متابولیسم در بره‌های پرواری

دوره 24، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 165-175

الهه یزدانخواه؛ علی حسیینخانی؛ حسین دقیق کیا؛ سید علیرضا وکیلی؛ حسن صدری