نویسنده = ������������������� ���������������� ��������
تخمین پارامترهای ژنتیکی برای صفات وزن بدن و لاشه در بلدرچین سفید انگلیسی

دوره 24، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 83-91

حسن معرفت؛ سعید حسنی؛ سعید زره داران؛ احمد آیت‌اللهی مهرجردی