نویسنده = ���������� ������������ �������� ��������
اثر سن، جنس و آبستنی بر تغییرات چربی و لیپوپروتئین‌های سرم خون شترهای دوکوهانه منطقه اردبیل

دوره 25، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 107-116

ژیلا ساجدی سلطان آباد؛ آرش امیدی؛ محمد باقر منتظر تربتی