نویسنده = ���������� ������ ��������
تأثیر استفاده از سطوح مختلف قند رافینوز در نگهداری اسپرم منجمد نژادهای مختلف قوچ در فصل تولیدمثلی

دوره 25، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 109-132

پریسا دولتی دورباش؛ غلامعلی مقدم؛ حسین دقیق‌کیا؛ اکبر تقی‌زاده؛ سید عباس رافت


بررسی مقایسه‌ای خصوصیات کمی و کیفی اسپرم قوچ های قزل-مرینوس و مرینوس مغانی در فصول تولید مثلی و غیرتولیدمثلی

دوره 24، شماره 3، آذر 1393، صفحه 31-41

فاطمه سلطانپور؛ غلامعلی مقدم؛ حسین دقیق کیا؛ سید عباس رافت