نویسنده = �������� �������� ��������
روند و وضعیت تغییر تکنولوژی در صنعت طیور گوشتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1401

10.22034/as.2022.47696.1628

قادر دشتی؛ زهرا کاوخانی؛ جواد حسین زاد؛ فاطمه ثانی


کارایی تکنیکی و ریسک تولید در مزارع پرورش ماهی سردآبی شهرستان کامیاران

دوره 25، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-12

لیدا علیخانی؛ قادر دشتی؛ حسین راحلی؛ جواد حسین زاد