نویسنده = �������������� ������������ ��������
تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای و بعد شکمبه‌ای پروتئین خام ضایعات کشتارگاهی طیور با روش‌های کیسه‌ نایلونی، دیزی‌تو و خروس‌های سکوم‌برداری شده

دوره 24، شماره 3، آذر 1393، صفحه 159-166

فرزاد میرزائی آقجه قشلاق؛ جمال سیف دواتی؛ حسین جانمحمدی؛ اکبر تنکابنی رضائی