نویسنده = �������� ������������������ ����������
تعیین ترکیبات شیمیایی و برخی عناصر معدنی علف چند گونه ماشک (Vicia L.) در استان اردبیل

دوره 24، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 15-26

بهرام فتحی آچاچلویی؛ میکائیل بدرزاده