نویسنده = ���������������� ��������������
بررسی اثرات شوک‌های قیمتی نهاده‌ها بر قیمت گوشت مرغ: رویکرد غیرخطی مارکوف-سویچینگ

دوره 25، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 79-94

اسماعیل پیشبهار؛ فرشته اسد الله پور؛ رویا فردوسی