نویسنده = ���������� �������� ��������
متاآنالیز اثر روغن‌های گیاهی غنی از 18:2n-6 روی ترکیب اسیدهای چرب شیر در گاوهای شیرده

دوره 25، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 123-140

مینا وزیری گهر؛ مهدی دهقان بنادکی؛ کامران رضایزدی؛ اردشیر نجاتی جوارمی