نویسنده = محمد حسین هادی تواتری
برآورد ﻤﺆلفه‌های (کو)‌واریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات رشد پیش از شیرگیری درگوسفندان نژاد شال

دوره 25، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 33-42

حسام عمو پشت مساری؛ عبدالاحد شادپرور؛ علی حسین غلامی‌نیا؛ محمد حسین هادی تواتری