نویسنده = ���������� ������������������� ������������
تاثیر سیاست‌های حمایتی دولت بر تغییرات بهره‌وری عوامل‌تولید گوشت قرمز در ایران

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 34-45

قادر دشتی؛ المیرا جنگجو تازه‌کند؛ محمد قهرمان‌زاده