نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعدیلات غیرخطی قیمت‌ها در بازار گوشت گوسفند در استان آذربایجان شرقی

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 133-150

محمد قهرمان‌زاده؛ سمانه خلیلی ملکشاه؛ آزاده فلسفیان