نویسنده = ����������������������������� �������� ��������
اثر برخی سازه‌های ژنتیکی و غیر ژنتیکی بر زنده‌مانی بره در گوسفندان نژاد بلوچی، ایرانبلک و زندی

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 157-166

محمد الماسی؛ امیر رشیدی؛ محمد رزم‌کبیر؛ محمد مهدی غلام‌بابائیان