نویسنده = ������ ������������ ��������
تخمین پارامترهای ژنتیکی برای صفات وزن بدن و لاشه در بلدرچین سفید انگلیسی

دوره 24، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 83-91

حسن معرفت؛ سعید حسنی؛ سعید زره داران؛ احمد آیت‌اللهی مهرجردی


تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات مربوط به کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی

دوره 23، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-13

سعید زره داران؛ زینب رسولی


بررسی استفاده از نشانگرهای ژنتیکی در برنامه‌های اصلاح‌نژاد مرغان بومی

دوره 22، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 1-9

سعید زره داران؛ حکیمه امام قلی بگلی