نویسنده = ���������� ���������� ������ ��������
اثرات مصرف همزمان متیل فنیدات و نیکوتین بر ساختار و عملکرد بافت بیضه موش‌های صحرایی بالغ

دوره 29، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 91-102

داود کیانی‌فرد؛ سید میثم موسوی شعار؛ مهدی بساکی