کلیدواژه‌ها = اسب کرد
بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت اسب‌های کرد ایران

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 95-102

محمد امین وحدانی مناف؛ محمد رضا مشایخی؛ علی حسن پور؛ محمد رضا ایوبی