کلیدواژه‌ها = فرآوری حرارتی
تاثیر فرآوری حرارتی بر گوارش‌پذیری و ساختار میکروسکوپی دانه سورگوم

دوره 30، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-15

10.22034/as.2020.10999

لیلا الله قلی؛ اکبر تقی‌زاده؛ علی حسین‌خانی؛ حمید پایا؛ یوسف مهمان نواز


تاثیر واریته و تفت دادن بر خصوصیات فیزیکی و تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای دانه جو

دوره 28، شماره 3، آذر 1397، صفحه 47-63

سمیرا سروری؛ علی حسین‌خانی؛ اکبر تقی‌زاده؛ حمید محمدزاده