کلیدواژه‌ها = محدودیت خوراکی
بررسی پاسخ هورمون‎های تیروییدی و فاکتور رشد شبه انسولینی – I به محدودیت خوراکی و دوره انتقال در گوسفندان دنبه‎دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.22034/as.2024.57573.1716

موسی زرین؛ میثم سنگین آبادی؛ حمیده محمودی مونه؛ امیر احمدپور


تاثیر کم‌کاری و پرکاری تیروئیدی پس از محدودیت شدید خوراکی بر عملکرد تولیدی و شاخص آسیت در جوجه‌های گوشتی

دوره 28، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 165-180

امیر کریمی؛ حبیب بابایان؛ ذبیح اله نعمتی؛ عین اله عبدی