تعیین اهداف اصلاحی و ضرایب اقتصادی گوسفند لری بختیاری در سیستم عشایری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Determination of breeding objectives and economic values of Lori-Bakhtiari sheep in nomadic system

نویسنده [English]

  • m Bagheri