مقایسه عملکرد برازش مدل¬های رگرسیون تصادفی حیوانی و نری برای صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Comparison of fitting performance of random regression animal and sire models for yield traits of Iranian Holstein dairy cattle

نویسنده [English]

  • a. mohammadi