اثرات استفاده از تفاله انگور، آنزیم و پروبیوتیک بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و متابولیت‌های خون در مرغ‌های تخم‌گذار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effects of grape pomace, enzyme and probiotic on performance, egg quality traits and blood metabolites of laying hens