حذف آنتی بیوتیک محرک رشد (لینکومایسین) و افزودن اسید استیک به جیره جوجه‌های گوشتی


عنوان مقاله [English]

Elimination of antibiotic growth promoters (lincomycin) and adding acetic acid to the diet of broiler chickens

نویسندگان [English]

  • M Roostaei-Ali Mehr
  • H MoayediAhmadsarae
  • M Haghighian-Roudsari