اثر افزودن سطوح مختلف دانه‌های خارمریم و خرفه به جیرة غذایی بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و ترکیب لیپیدهای خون و زرده تخم‌مرغ در مرغ‌های تخم‏گذار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of adding different levels of milk thistle and purslane seed to the diet on performance, egg quality traits and composition of serum and egg yolk lipids in laying hens

نویسندگان [English]

  • M Shalaei
  • SM Hoseini