ارزیابی عملکرد مالی واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

2 2 کارشناس ارشد گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف: صورت‌های مالی از مهمترین فرآورده‌های سیستم اطلاعاتی حسابداری است که در چارچوب‌های مشخص به گروه‌های مختلفی از استفاده‌کنندگان داخلی و خارجی ارائه می‌شود. مسئولان و برنامه‌ریزان مالی می‌توانند با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده از تجزیه ‌و تحلیل نسبت‌های مالی موقعیت بنگاه را ارزیابی کرده و تصمیمات مناسب اتخاذ کنند. این اطلاعات یک تصویر کلی از وضعیت و عملکرد مالی بخش‌های مختلف اقتصادی ارائه می‌دهد.بر همین اساس در مطالعه حاضرسعی شده است  با استفاده از نسبتهای مالی عملکرد مالی واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان تبریز که جایگاه خاصی در تأمین پروتئین کشور و استان آذربایجان‌شرقی دارد، انجام بگیرد. زمینه مطالعاتی: در این میان واحدهای مرغداری به دلیل داشتن نقش حساس در تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه و مشکلات مالی فراوانی که دارند باید از نظر مالی ارزیابی گشته و مشکلات آن برطرف گردد. جامعه آماری این تحقیق واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان تبریز می‌باشد که به‌صورت سرشماری تحت بررسی قرار گرفتند. روش کار: در این مطالعه برای ارزیابی عملـکرد مالی این واحـدها، 7 نسبت مـالی محاسبه شد. نتایج: نتایج نشان داد این واحدها از لحاظ نسبت‌های جاری، آنی، بدهی در موقعیت مناسبی قرار دارند. ولی ازلحاظ نسبت‌های گردش دارایی‌ها، گردش دارایی‌های ثابت، بازده دارایی‌ها و بازده فروش شرایط مناسبی ندارند. نتیجه‌گیری نهایی: صرفه‌جویی و استفاده منطقی از نهاده‌ها به‌خصوص نهاده‌های تغذیه‌ای و انرژی در کاهش هزینه واحدهای مرغداری و افزایش سود آن‌ها تأثیر مهمی خواهد داشت. همچنین ایجاد ثبات در قیمت نهاده­های اصلی مرغداری­ها می­تواند بستر مناسبی را برای برنامه­ریزی منظم و ارتقاء کارایی مالی این واحدها فراهم سازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation of financial performance of poultry farms in Tabriz County

نویسندگان [English]

  • J H 1
  • M F 2
  • H R 1
  • S A 3
امیری م، بکی حسکوئی م و بیگلری کامی م، 1392. رتبه­بندی بنگاه­های تولیدی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل­های تصمیم­گیری با معیارهای چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه­گذاری، سال دوم، شماره 7. صفحه‌های 84-73.
پورزمانی ز، توانگر حمزه کلایی ا و کیارسی آ، 1388. بررسی کارایی الگوی لوجیت و تحلیل تمایزی چندمتغیره در پیش­بینی وضعیت مالی بنگاه­های بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­نامه حسابداری مالی و حسابرسی، صفحه‌های 122-95.
خداداد حسینی ح، فتحی س و الهی ش، 1385. طراحی الگوی تأثیر فناوری اطلاعات بر سنجه­های عملکرد مالـی با رویکرد فرا تحـلیل. مجله بررسـی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 46. صفحه‌های 83-61.
خواجوی ش، غیوری مقدم ع و غفاری م ج، 1389. تکنیک تحلیل پوششی داده­ها مکملی برای تحلیل سنتی نسبت­های مالی. مجله بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 17. شماره 60. صفحه‌های 56-41.
دستگیر م، 1390. مبانی مدیریت مالی. جلد اول. نشر آییژ- من گرافیک.
دشتی ق، یاوری س، پیش بهار ا و حیاتی ب، 1390. بررسی عوامل مؤثر بر کارایی تکنیکی واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان سنقر و کلیایی. نشریه پژوهش­های علوم دامی، جلد 21، شماره 3. صفحه‌های 95-83.
رضانژاد ا، 1389. نسبت­­های مالی عملکرد در بانک­­ها. مجله بانک و اقتصاد، شماره 109. صفحه‌های 51-46.
سیدمصطفوی م، 1391. چالش­های صنعت مرغداری ایران و راهکارهای مقـابله با آن‌ها. معاونت پژوهش­های اقتصادی. گزارش راهبردی، شماره 148. کد 10-91-8-04.
شیرین بخش ش، یوسفی ن و قربان­زاد، ج، 1390. بررسی عوامل مؤثر بر احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات اعتباری بانک­ها (مطالعه موردی مشتریان حقوقی بانک  توسعه صادرات ایران). فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 12. صفحه‌های 137-111.
صفرزاده م ح، 1389. توانایی نسبت­های مالی در کشف تقلب در گزارشگری مالی: تحلیل لاجیت. مجله دانش حسابداری، سال 1. شماره 1. صفحه‌های 163-137.
فیض‌آبادی ی و یزدانی س، 1388. تعیین اثر نهاده­ها بر ریسک تولید در صنعت مرغداری، مطالعه موردی شهرستان سبزوار. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 1، شماره 3. صفحه‌های 75-63.
کرمی غ، مرادی م و محمودیان ا، 1388. بررسی تحلیلی نقش نسبت­های مالی در توضیح بازده سهام. مجله پژوهش­های مدیریت راهبردی، شماره 42. صفحه‌های 88-75.
محمدی ع، 1386. کاربرد تکنیک­های برنامه­ریزی ریاضی برای تجزیه و تحلیل صورت­های مالی شرکت­های داروسازی. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 26، شماره 1. صفحه‌های 135-117.
مرکز آمار ایران، 1388. قابل دسترس در www.amar.org.ir
نصیرزاده ف،1382. بررسی میزان کاربرد برخی فن­آوری­های مدیریت مالی در شرکت­های تحت پوشش دولت و شناسایی تنگناهای موجـود. مجله علوم اجتـماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 19، شماره 2. صفحه‌های 40-21.
وزارت جهاد کشاورزی، 1390. معاونت امور دام. قابل دسترس در سایت: www.dla.agri-jahad.ir
Delen DC. Kuzey and Uyar A, 2013. Measuring firm performance using financial ratios: A Decision tree approach. Expert Systems with Applications 40: 3970-3983.
Kumbirai M and Webb R, 2010. A Financial Ratio Analysis of commercial bank performance in South Africa. African Review of Economics and Finance 2(1): 30-53.
Maricica M and Georgeta V, 2012. Business Failure Risk Analysis using financial ratios. Procedia-Social and Behavioral Science 94:728-732
Raymond. P Neveu, 1985. Fundamentals of managerial finance, Edition, 2. Publisher, South-Western Pub. Co.
Paramasivan C and Subramanian T, 2005. Financial Management. New Age International Publisher, New Delhi, DELHI, India.