نویسنده = �������������� �������� ��������
تاثیرسطوح مختلف ال‌کارنیتین برعملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

دوره 24، شماره 3، آذر 1393، صفحه 43-51

خسرو پارسائی مهر؛ پرویز فرهومند؛ محمد افروزیه؛ حبیب چراغی؛ سعید حسین زاده