نویسنده = آرش حسن زاده سیدی
واکنش جوجه‌های گوشتی سویه راس 308 به سطوح مختلف والین قابل هضم در دوره رشد

دوره 29، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 35-47

آرش حسن زاده سیدی؛ حسین جانمحمدی؛ سید علی میرقلنج؛ مجید علیایی


ارزش غذایی پودر ضایعات کشتارگاهی طیور در تغذیه جوجه‌های گوشتی

دوره 24، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 11-22

آرش حسن زاده سیدی؛ حسین جانمحمدی؛ علی حسیینخانی؛ مهدی جسوری