نویسنده = ���������������� ����������
تحلیل بکارگیری فناوری‌های اطلاعات (اتوماسیون) در واحدهای مرغداری‌ شهرستان خوی

دوره 26، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 95-105

حسین یادآور؛ افشین ورمزیار؛ قادر دشتی؛ سید علی میر قلنج