نویسنده = حمید پایا
Effects of application of vitamin-mineral supplement in milk on performances of Holstein suckling calves

دوره 30، شماره 3، آذر 1399، صفحه 105-117

10.22034/as.2021.38432.1557

shabnam delir؛ Hamid Mohammmad zadeh؛ Akbar Taghizadeh؛ hamid paya


تاثیر فرآوری حرارتی بر گوارش‌پذیری و ساختار میکروسکوپی دانه سورگوم

دوره 30، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-15

10.22034/as.2020.10999

لیلا الله قلی؛ اکبر تقی‌زاده؛ علی حسین‌خانی؛ حمید پایا؛ یوسف مهمان نواز