نویسنده = غلامعلی مقدم
اثر استفاده ازمکمل سلنیوم آلی و معدنی همراه با ویتامینE بر بهبود ویژگی‌های فحلی در میش‌های قزل سیدرگذاری شده

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 15-25

سامان ساعدی؛ حسین دقیق‌کیا؛ غلامعلی مقدم؛ علی حسین‌خانی


بررسی رابطه‌ی چندشکلی ژنDRB2 با تعداد تخم انگل نماتودیروس در دستگاه گوارشی گوسفند نژاد قزل

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 149-156

شهرام حسین زاده؛ سید عباس رأفت؛ غلامعلی مقدم؛ احمد نعمت اللهی؛ رحمان حاجی علیزاده