اثرات کاربرد سیستم های خنک کننده بر سیستم ایمنی، پروفایل آنتی اکسیدانی و هماتولوژیکی گاوهای شیری نژاد هلشتاین در شرایط آب و هوایی گرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

نویسنده مسئول


عنوان مقاله [English]

The effects of using cooling systems on oxidative status, immunity and hematological profiles in Holstein lactating cows during hot weather

نویسندگان [English]

  • S S
  • G M
  • A T
  • A M