نویسنده = رسول پیرمحمدی
تاثیر پرتوتابی مایکروویو در زمان‌های مختلف بر مولفه‌های ارزش غذایی تفاله‌ انگور قرمز در شرایط برون تنی

دوره 29، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 35-54

بهزاد اسدنژاد؛ رسول پیرمحمدی؛ حامد خلیل‌وندی بهروزیار


تأثیر سم‌زدایی و امنیت غذایی تفاله سیب بر میزان سم ایمیداکلوپراید، تولید و ترکیبات شیر و قابلیت هضم درون تنی مواد مغذی در بزهای شیرده مهابادی

دوره 27، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 121-136

احد گل قاسم قره‌باغ؛ رسول پیرمحمدی؛ یونس علی علیجو؛ حامد خلیل وندی بهروز یار