نویسنده = ���������������� ������������
اثرات سطوح مختلف پودر برگ چای سبز بر عملکرد تولید و برخی فراسنجه‌های خونی مرغ‌های تخمگذار

دوره 30، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 67-78

10.22034/as.2020.11008

رضا کنعانی؛ سیدعلی میرقلنج؛ روح الله کیانفر؛ حسین جانمحمدی


تخمین برخی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفی مربوط به تخم مرغ در مرغان بومی آذربایجان

دوره 25، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 117-128

مینا رنجبر؛ صادق علیجانی؛ سیدعلی میرقلنج؛ حسین دقیق کیا