تخمین برخی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفی مربوط به تخم مرغ در مرغان بومی آذربایجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان


عنوان مقاله [English]

Estimation of genetic and phenotypic parameters for internal egg quality traits of Azerbaijan native chickens

نویسندگان [English]

  • M R
  • S A
  • SA M
  • H DK