نویسنده = ���������� ���������������� ��������
ارزیابی ضرر مالی بیماری هیداتید در گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه‌های جنوب استان کرمان

دوره 25، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 157-168

محسن عادلی ساردویی؛ باب اله حیاتی؛ یدالله بدخشان