نویسنده = ������������ ���������������
بررسی غلظت مس، آهن و روی سرم خون اسب و قاطر در ارومیه

دوره 27، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 101-112

علی‌قلی رامین؛ سیامک عصری رضایی؛ مهدی بوکان


بررسی سرولوژیک لپتوسپیروز درگاومیش‌های ارومیه

دوره 26، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 59-68

غلامرضا عبداله‌پور؛ علی‌قلی رامین؛ داود ثناجو