نویسنده = ������������������� �������� ������
آنالیز ژنتیکی صفات تولید شیر در زایش نخست گاوهای شیری استان همدان

دوره 26، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 13-21

پویا زمانی؛ سیده عطیه طهایی؛ علی قاضی‌خانی شاد