نویسنده = حسن علی‌عربی
بررسی اثر دو نوع مکمل کبالت در سطوح مختلف بر ویتامین 12B سرم، عملکرد و قابلیت هضم خوراک در بزغاله نر

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 173-187

سیدامیرحسین دزفولیان؛ حسن علی‌عربی؛ علی‌اصغر بهاری


اثر منابع مختلف سلنیوم بر فراسنجه های خونی و پاسخ آنتی اکسیدانی گاوهای شیری هلشتاین

دوره 26، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 45-57

بهروز نجف نژاد؛ حسن علی‌عربی؛ محمد مهدی طباطبایی؛ اکبر تقی زاده؛ داریوش علیپور؛ خلیل زابلی