نویسنده = ����������������������� ��������������
بررسی سرولوژیک لپتوسپیروز درگاومیش‌های ارومیه

دوره 26، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 59-68

غلامرضا عبداله‌پور؛ علی‌قلی رامین؛ داود ثناجو